شازي ش

چیرۆک سێکسی. ره وه ز جه زا شازي كوراني -rawaz zhaza shazi gorani

2023-01-30
    لغتي 3م ف2 التحليل الادبي ص 137
  1. Search and overview
  2. شازى هاك
  3. @xwardni_dilara شازي په يچ بؤ
  4. 3:39
  5. Video Bora
  6. ئه گه ر شتیکت به چاوه کانیخؤت نه بينى و