شاہ ز کرم بر مں درویش کلم جامہ

/ اي /ذ / اي تسا /ز / هملک دره یطس توص ايآ ؟ /هه/ اي تسا /ا/ هملک درهر د لا توص ايا ؟تسا ناسکي هب توص نيا انابز هدعکيرد اما ،دشاب یتوص شزرا نیع یاراد دياش وتخپ یسراف یانابزرد /ر / توص ؟ درود تاج اکابرؒا ور علماء کرام کی نظر میں. نیاز به بروزآوری جهت خوانش شعر شما یا باید از مرورگر جدیدی همچون فایرفاکس استفاده کنید یا افزونه فلش مرورگرتان را بروزآوری کنید

2023-02-06
    تبد يلا ت
  1. در فراق دیار سوزید از شرر
  2. رباعیات حکیم عمر خیام
  3. خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گو